Sittningsdrabbning den 26/5 anno domini 1993

Deltagare: A. Samuelsson, Persson, Öckert, Brodelius, M-Å Gustafsson, Sjöstrand, Ansgariusson m fl.

I Theleborgs slottspark samlades vi för första gången någonsin i Ordens regi. Storaste Stromästaren nedsteg som hastigast ifrån sin Zeppelinare för att ge oss sin välsignelse. Tyvärr nödgades Stromästaren strax därpå uppstiga igen då Han nödgades uppfylla samhälleliga plikter.
För första gången någonsin indubbades så vanliga Riddare. Indubbades gjorde Väpnare Ansgariusson, Sjöstrand och M-Å Gustafsson. Därefter riter vidtog sittningsdrabbning i Theleborgs slottspark med sill och potatis. Efter mat, skålande, tal och sång var församlingen så styrkt så man vågade sig bortåt Sivanshaket.

Tyvärr minns undertecknad inget mer...

/Nedtecknadt 17 sept. 2000 af Kansler Samuelsson