Midvinterstudentpubsgrassation 17/12 2005

Deltagare: A Samuelsson, O Samuelsson, Ankarfors, Fransson. Gäst: Mattias Skoog, ÖG

Det var en decimerad skara som träffades vid gamla vattentornet i Wexiö. Nordenfeldt gav återbud dagen innan pga sjukdom och Bernadotte som länge tvekade dök inte heller upp. Således inkallades en gäst för att öka antalet gamänger - herr Mattias Skoog från Östgöta nation i Wexiö. Mer om detta senare.

Denna gång var lite historisk eftersom en ny riddare indubbades - Herr Magnus Fransson. Indubbning har nämligen icke skett sedan hösten 1997.

Årets ceremoni avhölls vid gamla vattentornet och riterna var denna gång något mindre pompösa då större delen av Kapitlet var frånvarande. Den nye Riddaren visade dock inte prov på några större talanger då han vomerade redan under riten då den ädla spriten druckos.

Sedan vidtog Pudasvisitation. Här visade en ur dagens styrelse alla skrymslen och vrår och berättade om dagens situation och framtidsplaner. Det konstaterades att många förändringar skett sedan de församlade var i farten där, men visst gick det att känna igen sig. Efter ett par öl där visiterades sedan Sivans.

Även på Sivans introducerades vi i dess nuvarande värd - där det f ö skulle vara pumptömning senare samma dag. Ciseron var 1Q i Östgöta nation, Karl Berg. Pumparna hölls öppna och ölen flödade.

Därefter vidtog förflyttning till ÖG:s lokal "Klostret" där julbord från "Olympen" stod uppdukat. Där hakade ävne herr Mattias Skoog på, och denne visade sig inte svår att få att snapsa av julespriten, trots att han enligt egen utsago ämnade skriva uppsats senare på kvällen.

Välkomsttal avhöllos av Riddare Fransson och tal om Östgöta nation och dagens studentliv av M Skoog, och diverse medaljer utdelades. Även 1QBerg och Herr Skoog erhöll varsin medalj som tack för lån av lokal mm.

Nordenfelt erhöll ordens inre stipendie för underhåll av slott för ordens sammankomster. Utrikesminister L Freivalds erhöll hedonistiska stipendiet för sitt ivriga julfirande föregående år.

Vid 21-tiden förflytttades församlingen till Väpnare Frånlunds inflytningsfest där det fanns en del jungfruar att besiktiga. Först där kom tomten då sällskapet glömt utdela julklapparna tidigare.

Kvällen avslutades å Stadshotellet för de som inte hade sjuka barn (O Samuelsson samt Ankarfors vilka "tog det lugnt")

/A Samuelsson hågkomster