Rekonstruktion å Tipsrundelaserspelskrocketjulgasque 20 dec 2003 

Denna gång avhälls festiviteterna i Wexiö stad. Samlingen skedde som sig bör vid Theleborgs slotts grindstolpar där man delades upp två och två att gå tipsrunda å campus omgivningar. Detta var inte helt lätt då området under senare år utvidgats betydligt. En av de mer populärare stationerna var den där man fick se hur en student av idag bor och därstädes även fick en snaps av densamme. En fråga som visade sig svår var en som uppgavs sitta på ett husnummer som inte fanns...

Frågorna behandlade ordens historia, och det var på sina håll dåliga kunskaper inom detta ämne:

Ankarfors/Henriksson: 9 rätt (av 13)

Persson/Yndeheim: 8 rätt

Samuelsson/Nordenfeldt: 5 rätt

Johansson-Bernadotte: 5 rätt

Tyvärr var många hedonister försenade denna dag så församlingen blev något decimerad både till tipsrunda samt laserspel. 

Julbordet - som avhälls å Ankarfors lokaler å Kungl I11 - bestod i år av en jultallrik, vilken dock tyvärr inte var speciellt väl tilltagen i år. Annars flödade dryckerna på sedvanligt manér och mångahanda tal avhölls. 

Vid bordet fanns det "Groucho marx-masker" som alla hade på sig då tal avhölls eller annan viktig företeelse.

Statistikuppgifter om orden lästes upp av Kansler Samuelsson och Kapitelriddare Henriksson visade på svarta tavlan fördelarna med ett boxplot.

Tomten kom sedvanligt med juleklappar - se filmen. I år var han (K.R.J.H) dock något ilsklagd och skrek mest. Julklapparna bestod av salt- o pepparströare, pruttkudde, 2 liter vin mm. KR Stångberg fick ett paket cigarrer och blev gång på gång åthutad av R Ankarfors att han inte fick röka inomhus.

Framåt midnatt begav sig församlingen (förutom KR Henriksson vilken hämtades av jungfrun) ned till hak Harrys. Endast Kanslern hade där masken på, vilket f ö var bra då han skojade på allehanda sätt därinne.

Kapitelriddare Brodelius från USA dök aldrig upp; hade tydligen "jetlag" och blev kvar i Hässleholm. När så Kapitelriddare Stångberg och R Johansson-Bernadotte väl dök upp var det 9 st som bevistade julbordet: Stångberg, O Samuelsson, A Samuelsson, Yndeheim, C Persson, Ankarfors, J Henriksson, Nordenfeldt samt Johansson-Bernadotte.

Vad gäller laserspelet så var kanslern var ett lätt mål och omdömet blev "Don´t give up your daily job". Vinnare blev det röda laget bestående av Yndeheim, Henriksson, Ankarfors

Yttre donationsstipendiet debatterades mycket vem som skulle få detta ärevördiga pris, men till slut blev det Jan-Eric Karlsson i Skandia som erhöll detta på 100 riksdaler.

Den inre uppfostringsfonden hade i år Brodelius, Ankarfors, Johansson-Bernadotte samt O Samuelsson som sökande. Även här var det hård strid, men där O Samuelsson erhöll detta eftersom han ansågs ha bäst motivering: "Jag vill ha mer pengar".

Svenska lantbruksförbundets avelspris: K.R Persson

Areskogs patriotiska pris: Johansson-Bernadotte för att ha avlat ytterligare en Bernadotte till världen.

SS: Nordenfeldt

Bacchus: Brodelius, fast Nordenfeldt fick den då Brodelius inte var närvarande

Fröodlareförbundets medaljer: Yndeheim: 2 st, Ankarfors: 2 st, Johansson-Bernadotte: 1 st, 

Kungl slottets nyckel: 

Priffe: J henriksson

Friskportarmdedaljen: C Persson

Ytterligare medalj utdelades men det vet ingen i dagsläget något om...

/En rekonstruktion av Kansler Samuelsson 27 jan 2004