D:r Emma F. Angell Drake - samlevnadsexpert!

Läs gärna hennes sedesärande bok "Äktenskapets etik och hygien" från år 1908...