Fäktningsjulbordskorståg den 21 december 1996

Deltagare: A. Samuelsson, Norell, Öckert, Hopstadius, Sjöstrand, Ankarfors, Persson m fl.

Vi samlades som vanligt i december för att underhålla oss hedonistiskt. 

Efter indubbning av Norell nere vis slottet så vidtog fäktning i VUGIS regi nere i källaren på Lyan 61. Trots denna ädla sport tvingades vi förnedra oss i icke nobal skyddsdräkter utanpå våran ädla kostymering. Detta p g a skaderisken (löjligt - en riktig Riddare blir ju aldrig skadad i denna ädla sport!). Fäktningsstilarna visade sig vara högst skilda, men ingen visade sig vara så framgångsrik som Kapitelriddare Persson som f ö hade legat i hårdträning under höstens korståg.Därefter avhölls sittning å studentkårens högtidssalong. Dennavisade sig bli ett riktigt fylleslag. Riddare Norell fick t ex letas efter då han försvann och det var mycket kallt utomhus. han hittades emellertid efter en stund på en toalett i samma byggnad. (hittades på toalett). Vidare blev det en del Bender-kalablik då Kapitelriddare Persson skulle bevisa sina kunskaper i att öppna rödvinsflaska medlest huggsabel modell 1886...Slutade med rödvin å tapeter, Tegne´rtafla mm ställen.Utmärkelser udelades enligt följande: A. Samuelsson erhöll stipendium, Areskog fick Bacchus, Hopstadius K. nyckel, Sjöstrand Sum-Sim, och Norell Priffe.

Som avslutning vidtogs utgång å o´Keefe´s samt stadshotellet för de flesta. Flera Riddare visade här prov på stor raggningsteknik!

/Kansler Samuelsson 18 sept-00