Cocktailterrängkrocketmarsch den 1 maj 1999

Deltagare: A. Samuelsson, Ankarfors, Nordenfelt, Lindberg.

Utmärkelser: A. Samuelsson erhöll Bacchus samt stipendie, Lindberg fick Priffe.

En vacker vårdag samlades vi utanför IOGT. Det var dags för den traditionella marschen till Theleborg. Men då det var långt och vi blev törstiga, så pausade vi i någon timme hos Riddare Ankarfors på Kampen. Här bjöds drinkar och lämplig musik. På vägen besågs även diverse kulturella mål, bl a Kampens pelare samt Kampens familjs gravkor. Väl framme i kanslerns lägenhet gav en snabb räkning av antalet riddare vid handen att alla fyra var närvarande och därmed godkända för erhållande av marschmedaljen!

Därefter påbörjades Cocktailterängkrocketen. Denna gång spelade vi krocket nedanför Tufvan. Det blev en hård match, med många fula tricks som tenderade att öka allteftersom cocktailen flödade. Riddare Lindberg var redan fr ån början svår att hålla koll på, då han emellanåt visade ett större intresse för några Jungfrur som var i närheten. Slutligen kunde en vinnare koras: Kansler Samuelsson.

Sedan började vi äta på kullen nedanför Tufvan. Snart blev det dock för kallt att sitta ute så man flyttade in i Kanslerns trappuppgång. Här visade återigen Lindberg imponerande prov på sin sociala förmåga då de två första - oberoende av varandra - människorna som kom upp för trappan visade sig kännna Riddare Lindberg (och då har han varit ifrån universitetet i flera år!). Personer som råkade komma förbi Riddarna kring rektangulära bordet fick ofta plötsligt se sig vara involverade i festen då Kanslern utropade saker som att "här har vi äntligen kvällens talare" osv. Tilläggas skall även att då det påtalades från Ankarfors sida att vi borde vara fler vid bordet så inbjöd vi Ordens historias första gäst till bordet - Magnus fransson. Denne visade sig inte förvånande besitta stora hedonistiska egenskaper dryckledes.

På slutet av festen visade församlingen stort prov på improvisationsförmåga, t ex så började Riddare Ankarfors oxg Lindberg nedslänga ölflaskor för stentrappan. Då man bröt upp avtågade man till Sivans, som denna dag var mindre välfyllt då det var dagen efter siste aprilfestligheterna.

/Kansler Samuelsson