Matrikel med utmärkelser

Skicka gärna in bild (i ordensdräkt) på Er själv samt övrig information såsom Er vapensköld, hemsida osv...

ORDENSKAPITLET

NAMN: Benradotte Hubertus
ORDENS TITEL: Storaste Stromästaren af Guds Nåde
INTRÄDESÅR: Våren 1992
DELTAGANDE: -
UTMÄRKELSER: Oräkneliga


NAMN: Bordelius Patrik 5353 Keller Springs #1515 Dallas TX 75248 USA. Tel: 972-250-3715. Kung av Hässleholm samt USA
ORDENS TITEL: Ceremonimästare
INTRÄDESÅR: Våren 1992
DELTAGANDE: 6 St.
UTMÄRKELSER: Stro. H-97, Bach. H-03, Stro H-04


NAMN:
Gunhanm Jacob
ORDENS TITEL: Ordensprelat
INTRÄDESÅR: Våren 1992
DELTAGANDE: 3 St.
UTMÄRKELSER: Cro.H-93


NAMN:
Henriksson Jörgen. Baron av Grantinge
ORDENS TITEL: Skattmästare
INTRÄDESÅR: Våren 1992
DELTAGANDE: 9 St.
UTMÄRKELSER: Cur.H-95, Pri.H-03, Las.j H-03


NAMN:
Persson Kristian. Rottnes betvingare
ORDENS TITEL: ProOrdensKanseler
INTRÄDESÅR: Våren 1992
DELTAGANDE: 9 St.
UTMÄRKELSER: Fäktm.H-96, Cro.H-01, Cro.H-02, Fri.H-03, Sv.Lant.Avelp.H-03, Fri. H-03


NAMN:
Samuelsson Anders. Storhertig av Hoklastorp och alla delar av Skafvenäs förutom Gummegård.
ORDENS TITEL: Ordensöfverceremonihertig
INTRÄDESÅR: Våren 1992
DELTAGANDE: 15 St.
UTMÄRKELSER: Stip.H-96, V-98, H-98, V-99, H-99, Mar. V-99, Bach. V-99, Kro.V-99, Dus.V-99, Pri. H-99, Bach H H-04


 NAMN:
Svagnburg Björn
ORDENS TITEL: Ordenskansler
INTRÄDESÅR: Våren 1992
DELTAGANDE: 9 St.
UTMÄRKELSER: Cur.H-95, Stip. H-97, Rosa B H-04

 

NAMN: Ydneheim Ola (f d Gustafsson). Theleborgs helgon
ORDENSTITEL: Banérförare
INTRÄDESÅR: Våren 1992
DELTAGANDE: 13 St.
UTMÄRKELSER: Pri.V-98, Cro.H-02, Dus H-02, Las.J H-03


NAMN:
Ökcert Björn
ORDENS TITEL: Rikshärold
INTRÄDESÅR: Våren 1992
DELTAGANDE: 7 St.
UTMÄRKELSER: -


RIDDARE

NAMN:
Amlström Magnus
INTRÄDESÅR: Våren 1995
DELTAGANDE: 2 St.
UTMÄRKELSER: -


NAMN:
Aknarfors Andreas. Prins av Åbyfors samt Skafvenäs Gummegård samt Lammhult. Storhertig av Björkön.
INTRÄDESÅR: Våren 1995
DELTAGANDE: 9 St.
UTMÄRKELSER: Stip.V-96, SS.V-96, Pri. H-97, Mar. V-99, Stip.H-01, Las.j H-03, A.P.P H-04, Las.J H-03, Tupp H-04, bach.V H-05, A.P.P H-05


NAMN:
Angsariusson Jonas
INTRÄDESÅR: Våren 1993
DELTAGANDE: 5 St.
UTMÄRKELSER: -


NAMN:
Aerskog Björn
INTRÄDESÅR: Våren 1996
DELTAGANDE: 3 St.
UTMÄRKELSER: Bach.H-96, Las.j. H-98,

 

NAMN: Fransson Magnus
INTRÄDESÅR: Höst 2005
DELTAGANDE: 1 st.
UTMÄRKELSER: 

 

NAMN: Grnatås Bernadotte Patrik (f d Johansson) 
INTRÄDESÅR: Hösten 1997
DELTAGANDE: 5 St.
UTMÄRKELSER: Sö.bf. V-98, A.P.P H-03, Priffe H-04, A.P.P H-04

 

NAMN: Haliln Björn 
INTRÄDESÅR: 199?
DELTAGANDE: 1 st.
UTMÄRKELSER:  -


NAMN:
Henriksson Mats
INTRÄDESÅR: Våren 1995
DELTAGANDE: 4 St.
UTMÄRKELSER: Bach.V-96, K. Nyckel V-98


NAMN:
Hpostadius Hans. Greve av Nordanland; Jugoslavisk tronpretendent. 
INTRÄDESÅR: Hösten 1995
DELTAGANDE: 4 St.
UTMÄRKELSER: K.nyckel H-96, K.nyckel H-99, Cro.H-02


NAMN:
Idtsrand Stefan. Prins över Gamla Norr
INTRÄDESÅR: Hösten 1995
DELTAGANDE: 5 St.
UTMÄRKELSER: Priffe.H-95, SS V-98


NAMN:
Kasto Sven. Kastös Öfverhufvud
INTRÄDESÅR: Våren 1995
DELTAGANDE: 2 St.
UTMÄRKELSER: Cur.H-95


NAMN:
Lindberg Magnus. Hertig av Åsheda
INTRÄDESÅR: Oktober 1994
DELTAGANDE: 6 St.
UTMÄRKELSER: Cro.V-95, Mar. V-99, Pri. V-99, Bach. hö. H-99


NAMN:
Nodrenfeldt Jonas. Grosshertig af Södertelje
INTRÄDESÅR: H-97
DELTAGANDE: 7 St.
UTMÄRKELSER: SS H-97, Bach.hö V-98, Res.V-98, Mar. V-99, Pro. H-99, L.10K.M. H-99, No.AF.14 H-01, Stip.H-02, SS H-03, (Bach H-03), Stip.H-05


NAMN:
Noerll Olof
INTRÄDESÅR: H-96
DELTAGANDE: 2 St.
UTMÄRKELSER: Pri.H-96, Bacch. H-97, B.Nyckel H-04, Frö H-04

 

NAMN: Rohtman (F d Gustavsson). Hafver nu utöver min borg på Hovshaga äfven ett starkt fäste på Trummenäs i Carlskronas skärgård. Är f ö Storhertig af Blekinge samt Carlskronas beskyddare, samt dessutom Borgmästare af Hovshaga.
INTRÄDESÅR: Våren 1993
DELTAGANDE: 5 St.
UTMÄRKELSER: Stro.H-95


NAMN:
Samuelsson Oscar. Ärkehertig över både Älgaryd och Granhult.
INTRÄDESÅR: Oktober 1994
DELTAGANDE: 9 St.
UTMÄRKELSER: Pro.V-96, Stip H-03, Cro H-03, Stip H-04, Vivo-92 H-04, SS H-04, Fråg H-05

 

NAMN: Sjostrand Glenn
INTRÄDESÅR: Våren 1993
DELTAGANDE: 8 St.
UTMÄRKELSER: Cro.V-95, Pro.H-95, Bil.V-96, Sum.H-96, Fri.H-97


NAMN:
Sivng Peter
INTRÄDESÅR: Våren 1996
DELTAGANDE: 1 St.
UTMÄRKELSER: Pri.V-96

NAMN: Tlulsson Per
INTRÄDESÅR: H-96
DELTAGANDE: 1 St.
UTMÄRKELSER:

Se den samlade statistiken i tabeller

Förekommande förkortningar:


A.P.P = Areskogs patriotiska pris. Utdelas för patriotisk gärning för kung och fosterland
Bach.= Bacchus Stolthet medaljen. Utdelas varje tillställning till person som visat "Tapperhet i fält" föregående tillställning (dvs i princip mest berusad). Finnes höger- samt vänsterställd.

Bil.= Vinnare av biljardtäflingen

B.Nyckel= Börkeynyckeln. utdelades en gång för att dennes efternamn började på N.
Cro.= Vinnare av Cocktailcrocketturneringen
Cur.= Vinnare av Curlingtäfling
Dus.= Dussinmedaljen. Utdelas då man deltagit 12 tillställningar. Utdelas varje gång man uppnått ytterligare 12 tillställningar.
Fri. = Friskportarmedaljen. Utdelas varje gång någon vunnit tre st ordenstäflingar.

Fråg=Vinnare av frågetävling

Frö.= Svenska Fröodlareförbundets vandringsmedalj. Utdelas med en medalj per nedkommet barn.

K.Nyckel= Stockholms slotts nyckel. Vandringsnyckel som utdelas av Stormästaren. Ger ägaren tillträde till slottet.
L.10K.M = Laholms 10 kronors mynt. Utdelades endast en gång som betalning för upplåtande av slott.
Las.j = Laser jedi. Vinnare av lasergamespel.
Mar. = Marschmedaljen. Utdelas för avklarad marsch.
No.AF.14 = No.187-1967 avgiftsfri 14-medaljen. Utdelades endast en gång för adligt 30-årsjubileum.
O.M = Ordensmedaljen. Allas vårat Riddaretecken

Pri.= Andra pris 1970 Priffemedaljen. Vandringspris som utdelas varje tillställning för försumlighet.
Pro.= Prometheus medaljen. Utdelas för ridderlig uppoffran för Ordens väl.

Res.= Ressentimentmedaljen. Utdelas för bitter hågkomst.
Rosa B= Rosa bilenmedaljen. Utdelades en gång för bäst OS-deltagande

SS= Skånska sångarförbundets vandringsmedalj. Utdelas hvarje tillställning för utomordentlig sångarinsats föregående tillställning.
Stip.= H.M. Konungens Uppfostringsfond. Utdelas hvarje tillställning med X kr till den som därav gjort sig förtjänt (se mer info under
"Stipendier").
Stro.= Storaste Stromästarmedaljen. Utdelas för gärning i sann hedonistisk anda.

Sum= Sum-Sim-medaljen. För viktig kunskap om Stormästaren. Utdelades endast en gång

Sv.Lant.Avelp.= Svenska lantbruksförbundets avelspris
Sö.bf. = Södermanlands badmintonförbunds medalj. Utdelades endast en gång. Inget syfte alls.

Tupp=Tuppenmedaljen. För gamla bedrifter

Vivo-92=Vivo cup-92 medaljen. Utdelades en gång för vinnare av pilkastning

V = våren

H = hösten


Uppdaterad 2006-01 av Stromästaren