Hedonismusordens första stapplande historik i sammandrag

(se äfven allmän Ordenshistorik)


1992

Det utgick ett påbud från Storaste Stromästaren någon gång på höstterminen anno 1991, att vi skulle "inretta Orden å högskolan i Wexiö". Således skredo vi till verket, och den 13/1 1992 hade vi förmodligen den första träffen (på sivan´s). Här tittade vi i broschyrer över kostnader och utseende på den kommande medaljen. Mötena låg till en början i regel på Sivan´s eftersom vi brukade gå där och fika varje måndag.

Nästa möte hölls sedan den 24/2 på nämnda ställe, vilket är det första regelrätta ordensmötet. Här drogs riktlinjerna upp för orden; vin kvinnor och sång, bara män skulle äga tillträde, måste ha gått på Wexiö högskola, frack skulle bäras, namnet på orden - Hedoniterorden (vilket Christians dåvarande Jungfru "Sassa" hade föreslagit) - osv.

Nästkommande möte var på Sivan´s 23/3. Den 6 april 1992 kan man så säga att Orden bildades. Detta datum skrevs nämligen stadgarna. Sedan hade vi möte den 15/4 då Öckert antagligen presenterade det slutgiltiga förslaget till Ordensemblem som han ritat.

Den 29/4 invaldes de första riddarna: Björn Olofsson, Jonas Ansgariusson, Glenn Sjöstrand och Stefan Eriksson.

30/4 1992 fick vi besked från Mårtenssons att de ej kunde göra medaljen så detaljerad. Vi var därför tvungna att göra den lite enklare.


1993

Sedan hände det inte mycket på ett tag, men i februari 1993 skickades det nya förslaget till medalj. 3/3 1993 kom orderbekräftelse att man kunde tillverka densamma.

31/3 1993 möte. Mats-Åke, Mats Djurberg och Pelle Swing invaldes. 23/4 1993 fick vi medaljerna i vår hand.

26/5 hade vi så den första tillställningen i form av en sittning i Slottsparken med sill och potatis och sedan gick vi till Sivan´s. Ansgariusson, Sjöstrand samt Mats-Åke indubbades.

23/9 1993 spelade vi "Cocktailkrocket" kl. 17.30 (50 kr). Vi firade höstdagjämningen. Sedan gick vi till Brodelius och drack mera. Vandringspriset vanns efter lottning av Gunhamn.

Fest 17/12 1993 med julbord för 285 kr på Konserthuset. Sedan gick vi en pubrunda.


1994


Våren 1994 hade vi ingen tillställning.

Möte 11 september 1994 på Slottsstallarna. Närvarande alla utom Gunhamn. Beslutade att praxis skulle gälla vid vissa fall, Konungen valdes till Stormästare, och valde ny Styrelse.

Möte Slottsstallarna 25/9 1994 kl 19:00. Stadgar delades ut till de närvarande(alla utom Gunhamn). Magnus Lindberg och Mattias Jacobsson invaldes.

Möte 2 oktober på Slottsstallarna 1994. Sittning på Stallarna den 4 oktober. Indubbade Oskar Samuelsson samt Magnus Lindberg.

17/12 1994 var det samling hos Öckert, och lite senare julbord på Spisen. Det åt och dracks för 4300 kr! Man sjöng mycket och gick sedan en pubrunda.


1995


Möte 26/3 1995 hos Öckert. Närvarande B. Öckert och A. Samuelsson. Beslutade att adressregister skall skickas ut i januari varje år, fastställde fasta festdatum, sabeln godkändes, Sven Kastö, Andreas Ankarfors, Magnus Almström, Björn Hallin samt Olof Norell godkändes såsom nya Riddare.

6 maj 1995 kl 16:00 hade vi Cocktailkrocket sittning i Slottsparken - 175 kr. Paret Glenn/Lindberg vann. Ankarfors, Kastö och Almström indubbades. Sedan spreds vi för vinden - en del hamnade på Sivan´s, en del på sta´n och en del bars hem.
Den 8 juni kom Stormästaren och återinvigde Wexiö Domkyrka - givetvis skickade vi ett lyckönskningsbrev till Honom.

Möte den 27/8 hos Samuelsson. Närvarande Samuelsson och Öckert på telefon. Beslutade kalla damerna för "Jungfru", skaffa egen sångbok, skaffa "Tjänstefolk", invalde Hopstadius och Mats Henriksson mm. Ceremonisabeln var nu renoverad, PG hade införskaffats och orden fanns på Internet.

Möte den 26 oktober hos Samuelsson. Närvarande Gustafsson och Samuelsson. Invalde Björn Eriksson samt Thomas "Strumpf". Omändrade lite i invigningsceremonierna, fana hade införskaffats samt medaljer att utdela för förtjänster.

Curlinghjulbord den 16 december. Hopstadius och Idstrand indubbades. Riddare M.-Å Gustafsson erhöll Storaste Stromästar-medaljen, Sjöstrand Prometheus-medaljen, och Idstrand fick Priffe. Efter maten hamnade vi på sivans och sedermera på pub sports. Kanslern fortsatte till pudas pumptömning.


1996

Möte 28 februari 1996. Trulsson, Areskog, Damberg och Krantz invaldes.Stipendier inrättades.

Korstågskrocketcocktailsittning den 4 maj 1996. Areskog/Sving indubbades.Ankarfors erhöll ss-medaljen samt stipendie, M. Henriksson Bacchus stolthet, O. Samuelsson Prometheusmedaljen, och Sving fick Priffe.Sjöstrand vann biljarden. Utgång på staden, bl a High-Life och båten.

Då Kapitlet alltmer började försvinna ifrån staden avhöllos mötena numera brevledes och/eller telefonledes.

13 oktober beslöts inrätta medaljer att utdela för hvar 12:e tillställning man deltager, den s k "Dussinmedaljen" (Kanslern hade i efterhand lyckats uträkna antalet träffar man deltagit tidigare).

Ceremonistav beslöts införskaffas.

Fredrik Malm invaldes.

Fäktningsjulbordskorståg den 21 december. Sittning på kåren. Fylleslag. Norell indubbades samt fick letas efter då han försvann (hittades på toalett). Persson blev fäktningsmästare, A. Samuelsson erhöll stipendium, Areskog fick Bacchus, Hopstadius K. nyckel, Sjöstrand Sum-Sim, och Norell Priffe. Utgång på o´Keefe´s samt stadshotellet för de flesta. Mycket raggning!


1997


Stromästaren inviger VEAB:s nya anläggning. Självfallet var Kanslern där och understödde honom!

Möte 3 april 1997. Patrik Johansson invaldes. 24 st. indubbade riddare.

Vårtillställningen inställ p g a för få anmälda.

Bowlingkorstågsjulbord den 20 december 1997 på Sivans. Nordenfeldt indubbades. Stångberg erhöll stipendie, Norell Bacchus, Nordenfeldt SS, A. Samuelsson fick stipendium, Brodelius Storaste Stromästarmedaljen och Ankarfors fick Priffe. Vidare erhöll S. Marjasin ordens stipendie för hedonistiskt leverne.Orden hade hyrt sivans. Utgång på staden; en del blev kvar på sivans. Efterfest på sivans - Stångberg/A. Samuelsson högg gran vid 04-tiden samtidigt njutandes av snaps och cigarrer.

Nordenfeldt sågs dagen efter springandes på tågperrongen iklädd frack samt bärandes gevär i handen.

Ceremonistaven invigdes.


1998

J. Henriksson inhandlade Häroldshorn.

Härnadstågscocktailkrocketsittning den 2 maj 1998. Ösregnade - fick ta skydd under biblioteket. Johansson indubbades. M. Henriksson erhöll K. Nyckel, A. Samuelsson stipendie, Nordenfeldt Bacchus samt ressentiment, Johansson Södemanl. Badmintonförbunds, Idstrand SS och Stångberg Priffe (fast O. Gustafsson erhöll den för utdelande, men då han ej gjorde detta fick han istället behålla den!). Utgång Sivans. Hornet söps bort - men det kom tillbaka några månader senare!

Julbordslasergamedrabbning den 19 december 1998. Kanslerns lägenhet. Areskog vann lasergame. Utgång Sivans och innanför stadens murar.


1999

Wexiö blir Universitet.

Cocktailterrängkrocketmarsch den 1 maj 1999 på kullen nedanför Tufvan samt i korrridoren utanför kanslerns lägenhet. Alla klarade marschen från IOGT till Theleborg (med mellancocktail hos Ankarfors på Kampen) och erhöll marschmedaljen! A. Samuelsson vann terrängkrocketen. För första gången inbjöds en gäst till sittingen - M. fransson. Utgång Sivans.

A. Samuelsson erhöll Bacchus samt stipendie.

På hösten bytte hemsidan adress.

Barnalstringsmedaljer inhandlades.

Kring Luciatiden uppdaterades så hemsidan äntligen, då kanslern erhöll internetuppkoppling i sin lägenhet.

Julbordsherrgårdskorståg den 18 december på Nordenfeldts gods i Södertäljetrakten. Milleniets sista hedonistträff.

10 st Riddare dök upp. En värdig Riddarborg enligt uppgift!


2000

1/1 2000: Då en majoritet av kapitlet samt även Riddare framlagt önskemål om flytt av Julkorståget så är nu denna träff hädanefter flyttad från 3:e lördagen i december till 1:a lördagen i december (gäller hvarje år hädanefter).

Datumet för vårens drabbning ändrades i mars. Hädanefter beslutades träffen gå av stapeln 4:e lördagen i maj.

Cocktailkrockettornrumskorståg den 28 maj i Tornrummet på studenternas borg i Lund, AF, blev tyvärr inställt p g a för få anmälda.

Under vintern avhölls ingen drabbning alls.

2001

Beslöts att endast en träff per år f n skulle hållas, företrädesvis decembertillställningen. Mer informella inofficiella Ordensträffar beslöts få äga rum i Ordens namn.

Fast datum årligen för decemberträffen togs bort

Hemsidan uppdaterades med mycket nytt material.

Julträffen hölls å Kungl. I11:s lokaliteter. Guidad tur å Kronobergs Kungl. militärmuseum höllos. Därefter vintercocktailcrocket - i 20 minusgrader och snö.

9 st närvarade

2002

Hemsidan låg nere hela året p g a tekniska problem

Nya medalj- samt ordensband införskaffades

Decemberträffen avhölls på Nordenfeldts gods i Södertäljetrakten. Även guidad tur å Gripsholms slott hunnos med. Cocktailcraocket spelades i ett för spelet gynnsamt kallt väder med endast rimfrost å gräset.

8 riddare medverkade

2003

Hemsidan fungerade äntligen fr o m december månad. Uppdaterades även.

M Fransson samt P Frånlund invaldes

Decemberträffen avhöllos åter å Kungl I11:s lokaliteter. Tipsrunda och laserspel.

9 st deltog (Brodelius var trött)

2004

Julebord avhölls å restaurant i gamla staden, Stockholm

2005

Julegasque med studentpubsvisitation i Wexiö. Riddare M Fransson indubbades