Ni är Riddare nr xxx som sedan anno domini den 28 jan 2004 anlänt å

Hedonismusordens hemborg


Nästa tillställning i december år 2011?

Sidan uppdaterad juli 2011

*Sök stipendie ur H.M Konungens uppfostringsfond

*Kontakta Orden angående nyinval, adressändring, vem som gjort sig förtjänt av utmärkelse mm

Sidan sponsras av Riddare O Samuelssons NETatONCE